Поделиться: 

Томcк. Лермонтова

 

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Лермонтова 18

Автор фото: Петрушин Роман. 2012г.

Лермонтова 22

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Лермонтова 27/1

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Лермонтова 17/2

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Лермонтова 27

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Лермонтова 17/3

Лермонтова 21

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Лермонтова 24

Лермонтова 17/1

Автор фото: Петрушин Роман. 2012г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2017г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2017г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Лермонтова 19

Автор фото: Петрушин Роман. 2017г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Лермонтова 29

Автор фото: Павел Андрющенко. 2010г.

Фото из архива Никиты Кирсанова.

Фото из архива СИ "Сибспецпроектреставрация". 1984г.

Автор фото: Павел Андрющенко. 2010г.

Фото из архива СИ "Сибспецпроектреставрация". 1984г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2019г.