gallery/fon final 2
gallery/icon-facebook
gallery/icon-vk
gallery/icon-insta
gallery/icon-twit

Поделиться: 

gallery/dekorline

Томск. Герцена

 

 

Герцена 15/1

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8be9/cDL6QbpFM0M

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Герцена 15а

 

 

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8c1d/z20Xh2G53Ek

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8bce/LeTj-EmYelA

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8bc5/T7JuUEjyzK8

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8bd7/WUxNw-POQ9I
https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8bbc/LVbRuWB--UY
https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8be0/lW0U4e2jjKM

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8c14/wTZGmg7EBRk
https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8c0b/-W0yiy3y1eE

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8c02/bm4aZ6yswQc
https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8bf9/9-XvDqerNYs

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Герцена 6

https://sun1-1.userapi.com/c845421/v845421163/1c8b6a/nOjO2UEWd14

Автор фото: Петрушин Роман. 2014г.

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8b73/58rUPZ8_lVg
https://pp.userapi.com/c849336/v849336352/148fbd/aB5xn4utAJk
https://sun1-1.userapi.com/c845421/v845421163/1c8b7c/ZqRoO740DnQ

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8b61/Jvm-_USIz0g
https://sun1-16.userapi.com/c845421/v845421163/1c8b58/cLoBvn5z9wg

Автор фото: Петрушин Роман. 2018г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2017г.

Герцена 9

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8b8e/gvEKqzle7cQ

Автор фото: Петрушин Роман. 2017г.

https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8b97/v3NBS-mIPcs
https://pp.userapi.com/c845421/v845421163/1c8b85/_DpZBYEQNxE

Автор фото: Петрушин Роман. 2017г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

https://pp.userapi.com/c847122/v847122328/20aa67/7XhORZHlvgo

Автор фото: Петрушин Роман. 2019г.

https://sun9-24.userapi.com/c853628/v853628336/e7fa5/kd13YxkCw7Q

Автор фото: Павел Николаевич Коханенко. 1968-74гг. Источник фото: www.oldtomsk.ru

https://sun9-66.userapi.com/c853628/v853628336/e7f73/SLhg0_3LnrY
https://sun9-69.userapi.com/c853628/v853628336/e7f7b/MNujdOP3IYk
https://sun9-55.userapi.com/c853628/v853628336/e7f94/_HB42kwQtF4
https://sun9-12.userapi.com/c853628/v853628336/e7f83/dxz7XCw3JKw
https://sun9-61.userapi.com/c853628/v853628336/e7f8b/xJmVqz3jj4c

Фото из архива института "Сибспецпроектреставрация"

Фото из архива института "Сибспецпроектреставрация"

Открытка с видом Александровской улицы (Герцена) конца XIX - начала XX вв.

https://sun9-56.userapi.com/c855016/v855016127/1b9860/X5uPAGugpi8

Фото начала XX в.