gallery/fon final 2
gallery/icon-facebook
gallery/icon-vk
gallery/icon-insta
gallery/icon-twit

Поделиться: 

gallery/dekorline

Томcк. Октябрьская

 

Октябрьская 52

Октябрьская 51

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d86f/eyFHHzt6DE8

Автор фото: Петрушин Роман. 2018г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2018г.

Октябрьская 51а

Октябрьская 50

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d80c/izy6lm4hBZg
https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d803/7yEVk6OKI-k

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

Октябрьская 54/1

Октябрьская 56

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d88a/RSKG1MJ2Z24
https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d8a5/Cd0z1KAgoQU
https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d7f1/s_6u0vY1t1Y
https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d7fa/bjovRvUTjQs
https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d815/loYsCxBIv4g
https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d839/sr-Gq_ybrpA
https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d830/6IQ8GGT2OFA

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2015г.

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d827/WQgnOUlc0Nw

Октябрьская 53

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d84b/cDzsjFlDY3U

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d842/XJFav6SKtz0

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d854/nfvHLMi6Xf0

Автор фото: Петрушин Роман. 2017г.

Октябрьская 55

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d881/cBCY66fV0-o

Автор фото: Петрушин Роман. 2018г.

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d878/DdB39iO-gmM
https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d866/Lgx2FdypPNI

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

Автор фото: Петрушин Роман. 2016г.

https://pp.userapi.com/c851124/v851124619/11d85d/2tppvGdEwFs

Октябрьская 58

https://sun9-26.userapi.com/c858428/v858428493/70268/Ny64zEYSN58

1984г. Фото из архива СИ Сибспецпроектреставрация.

https://sun9-70.userapi.com/c858428/v858428493/70282/G6jLP3SoHyU

Автор фото: Павел Андрющенко. 2008г.

https://sun9-65.userapi.com/c852020/v852020493/1c7830/JmeaSFifHQg

1984г. Фото из архива СИ Сибспецпроектреставрация.